Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Ze zijn enkelvoudig verantwoordelijk voor persoonlijke fouten

documentair incasso
Gecertificeerde cheques beter dan de gewone cheque inzetten de 'certified cheque' en de 'cashier's cheque' de verkoper wel zekere betalingsgaranties. Aan het orde komen de handelskoop, waardepapieren, handelsdocumenten, betalingsverkeer (documentair innen plus krediet), het zee- en vervoerrecht alsook het nieuwe verzekeringsrecht. Of hebt u, te het kader van uw bedrijfsactiviteit, regelmatignood aan een borgstelling of bankgarantie? Vertalingen van accreditief synoniemen.

Neemt uw organisatie handelsgoederen be van vreemdelinge leveranciers? Aan het orde komen de handelskoop, waardepapieren, handelsdocumenten, betalingsverkeer (documentair innen plus krediet), het zee- en vervoerrecht alsook het nieuwe verzekeringsrecht aan de orde. Deze waren voornamelijk van Italiaanse en Spaanse origine enarriveerden afloop negentiende en start twintigste centennium in het land. Het documentair invordering is adequaat indien u uw handelspartner alhoewel anders kent. U spreekt met de klant be dat hij aanvankelijk het actief betaalt, voordat u aan hem levert plus legt ermee het gehele risico erbij de koper. De in dit boek opgenomen arresten voorbinden aan dat het handelrecht erbij uitstek een dynamisch en zeer afwisselend onderdeel van het privaatrecht is. Zowel is geen sprake van garantstelling doorheen de bank, zoals erbij een documentair krediet. Ligt de bescheiden van mijn documentair innen importal ter beschikbaarheid in het kantoor?

Een onbetaalde cheque is trouwens welnu een nuttig bewijsmiddel voor het aanduiden van een vordering op de koper op elementair waarvan een gerechtelijke proces tegen dit laatste kan wordt gestart. Hoofd- staan de vragen en willen van cliënten diegene internationaal zaken gaan doen. De catalogisering van de nationale en internationale regelgeving wordt verlevendigd met rechtspraak. Hierdoor is er mogelijk meerruimte voor samenwerking. Soepele overgang van uw inkoopfinanciering zoals uw debiteurenfinanciering, mogelijk te combine met voorraadfinanciering. Soepeler en minder dure uitkomst dan documentair krediet.