Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Ze heeft de ontslagbrief van het vmbo-college ontvangen.

Ontslagbrief
Vanmorgen heb ik in bijgaande brief Hare Majesteit verzocht om mij te ontheffen uit mijn functie. Het is een keuze die heel goed gemotiveerd is precies, dus dat is positief. De afname van creativiteit de laatste paar jaar, die duidelijk en voortdurend is brengt schade toe aan het bedrijf met verlies van elke getalenteerde werknemer. De verlegenheid terughoudendheid van jouw investeringen in onze themaparken.

Breng de brief op de dag van datering naar het postkantoor en bewaar het verzendbewijs. Deze beide missers hadden, en ik geloof zullen hebben, een negatieve invloed op de waarde van de aandelen. Ik kon al deze beschuldigingen niet geloven zonder bewijs. Graag ontvang ik van u een overzicht van de arbeidsvoorwaarden die verrekend moeten worden met mijn laatste salaris. Ga je weg met spijt in het hart en vind je dit te kort en onpersoonlijk, dan kan je bijvoorbeeld nog vermelden dat je het aangenaam werken vond of dat je zult helpen om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. De schooldirecteur vindt dat de school een voorbeeldfunctie heeft en heeft haar daarom geschorst. Betaalt u veel of weinig? Hier krijgt u inzicht in de gemiddelde lonen. Ik heb je al eerder mijn respect betuigd voor je open en tolerante stijl van leiden.