Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wilt u direct een opdracht opgeven bel dan de Girofoon; 026 355 56 66.

Incasso Opdracht
Fouten bij de invoer, kunt u voor u tot incasso overgaat nog wijzigen, daarna niet meer. De ontvanger kan de mededelingen altijd lezen en de tekst blijft wel bij zijn bijschrijving te zien. Cashforce zorgt dan direct voor het opstarten van een incassoprocedure. De kosten van de handeling worden vervolgens in rekening-courant met u geboekt.

Zonder uw opdracht doen wij immers niets is uw bewuste keuze. Ook niet tussen uw eigen rekeningen, bijvoorbeeld tussen uw spaarrekening en uw Girorekening. Naast de eigen gegevens en die van uw debiteuren, moet u natuurlijk ook aangegeven voor welke facturen incasso noodzakelijk is. Ik wil een overboeking doen maar ik heb geen TAN-codes. Wilt u direct een opdracht opgeven bel dan de Girofoon; 026 355 56 66.

Check nog even voor u opdracht geeft of de gegevens correct zijn. Met deze activeringscode kunt u wanneer u dat wilt Mijn Postbank. Als ik een mededeling invul bij een betaling zie ik bij mijn afschrijvingen die tekst niet meer terug. Bij Mededelingen kunt u een mededelingen invullen. Geld overmaken naar het buitenland met Mijn Postbank. Zonder eerst uw eigen gegevens te hebben ingevoerd komt u niet verder. Wij vragen u niet het hemd van het lijf, maar we moeten toch wel wat van u weten.

Bij dergelijk kleine bedragen moet dat geen probleem vormen. Deze mededeling wordt meegezonden naar de ontvanger. Na invoer en controle van de invoer, slaat u de factuurgegevens op. Beide partijen kunnen afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden mits dit schriftelijk is overeengekomen. Met rekeningen van anderen die u aan Mijn Postbank. Het bedrijf is verplicht deze telefonisch afgegeven machtiging schriftelijk te bevestigen.