Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wilt u de openstaande vorderingen uit uw consumentenportefeuilles binnenhalen?

incasso procedure
Deze discretie betreffen alle inlichting van vertrouwelijke geaardheid die hem om opdrachtgever ter decreet is pretenderen en de onderbrak verwerking daarvan verkregen resultaten. Wij veilen alle voorkomende roerende handelsgoederen uit faillissementen, verhuizing,bedrijfsbeëindiging, winkelsluiting, inboedels, retourgoederen plus restpartijen. Dit zorg wordt nog hoger indien u zaken doet met Duitse handelspartners plus deze uw facturen niet(volledig) betalen. In de eerste sommatie aan uw debiteur staat begrijpelijk vermeld dat deze zichzelf voor vragen bedoelde deze vordering moet wenden tot Oosterbaan Juristen. Het is zinnig vooraf te (laten) bespreken of het aanhangig maken van zo een proces zinvol is. Zo zien wij erbij toe dat de relatie met uw klant niet wordt verstoord. Heeft een schuldenaar na verscheidene herinneringen nog steeds noch betaald?

Atradius Collections, wereldwijd het deskundige op het domein van nationale plus internationale incasso, publiceert vandaag zijn uitgebreid handboek voor deincasso procedures overheen de hele wereld. Tekortkomingen op IT-gebied kunnen resulteren te een significante dreigement van het vermogen en resultaat. Onze assistentie indien deurwaarder is breder dan innen alleen: raadgevend te juridische kwesties beschouwing van of verzorging van uw gehele debiteurenbeheer. Het griffierecht is een heffing (leges) die met partijen betaald moet worden voor een procedure. Indien een opdrachtgever zowel voorwaarden hanteert, zijn desondanks uitsluitend het algemene voorwaarden van Incassobureau BIKA van toepassing, uitgezonderd uitdrukkelijk schriftelijk beter is overeengekomen. Incassobureau Inspectrum is lul van het vereniging van Incasso-ondernemingen.