Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wij willen tenslotte het 'goede voorbeeld' geven!

incasso procedure
JKL-consultancy ondersteunt plus helpt u erbij het structureren en optimaliseren van het gehele krediet Management proces indien het weggaan wegens zaken indien kredietacceptatie, facturering, betalingsverwerking, klachtafhandeling, debiteurenbeheer, incasso, handelsinformatie, krediet- verzekering, factoring en automatisering. Processen, systemen en mensen kunnen falen, medewerkers kunnen bedrog plegen, er kunnen incidenten performen en de dagelijkse processen kunnen wordt verstoord doorheen een ellende of systeemstoring (IT-risico). Wij hebben juristen diegene uw belangen op verschillende rechtsgebieden zorgvuldig kunnen behandelen. Met het PSP portable is het allen mogelijk, het geinige apparaatje van sony is een volmaakt voor onderweg. Onze no cure no pay innen biedt u dit zekerheid en duidelijkheid.

De uitgangspunten zijn bovendien het rendement voor de klant en respect voor de debiteur. Men zegt welnu eens: "Vreemde ogen dwingen" Dit gelden zowel voor het Sommatie met derden. Interne beheer en interne audit onderzoeken, afgedwongen 'vier ogen principe' voor procuratie en contractuele band van de vennootschap. Indien ondernemer moeten jij somwijlen lang wachten op jou geld. Het doorheen Incassobureau BIKA, waar nodig in samenwerkingsverband met gerechtsdeurwaarders en/of advocaten c.q. procureurs rechterlijk bewerkstelligen vervolgen van de schuldenaar, geschiedt uiteraard voor rekening en risico van de opdrachtgever. Niet enkel heeft de huurder/huurster hiermee een wettelijke afbakening van de in de wet vastgelegde woningwaardering, maar kan hij hiermee een lagere huurprijs vorderen. Aansluitend zou de exploot worden uitgebracht plus het vonnis worden geëxecuteerd. Dit service wordt totaal afgestemd op uw willen plus zoals uw inzicht. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze noch in uitblinker zijn met de onderhavige voorwaarden.