Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wij aannemen dat zorg voor het gehele persoon een duurzame soelaas biedt

hulp schulden
Bedrog plus onverantwoord koopgedrag kunnen uitgangspunten zijn om het verzoek over te wijzen. Via deze ervaringsverhalen, een heldere uitleg over de soorten schulden die er zijn, en een beoordeling over de vraag hoe mensen voortbestaan met schulden, vormt een rijkgeschakeerd afbeelden van de problemen. Mijn enig claim is, dat ik 20 uur wil gaan werken (ik heb namelijk al een betrekking op internet, van zulk 10 tot 15 uur vanaf week). Veelal bewerkstelligen we dat omdat we een signaal krijgen dat het met iemand niet aantrekkelijk lijkt te gaan.

U krijgt aangezien zowel de zogenaamde schuldsaneringsverklaring waarin de parochie moet aanbrengen waarom geen minnelijk overeenkomst mogelijk is. Zonder dat je daarom hebt gevraagd en somwijlen zelfs zonder dat je het weet, kun je belanghebbende zijn. Indien u helemaal niets kunt remplaceren of de schuldeisers nemen geen aardigheid met een gedeeltelijke kwijtschelding van uw schulden, dan lukt een vrijwillig goedkeuring niet. Problematische schulden zijn schulden waarvan de overeengekomen verplichtingen noch meer kunnen wordt nagekomen. Wij zijn bijgevolg constant af u te aanbevelen en te helpen, zodat u niet (weer) te de schulden raakt. Vul uw e-mailadres in indien u bescheid wilt ontvangen.