Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Werkgevers kunnen met ingang van dit jaar zelf bepalen hoe zij gegevens van werknemers verstrekken aan de Belastingdienst.

Belastingdienst
Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De kantoren en het DGBel worden ondersteund door facilitaire centra. Werkgevers kunnen met ingang van dit jaar zelf bepalen hoe zij gegevens van werknemers verstrekken aan de Belastingdienst. Op 22 november hebben de verkiezingen plaatsgevonden. Belastingdienst naar marktkraamDe Belastingdienst gaat dit jaar door het hele land warenmarkten controleren op belastingfraude en andere overtredingen, zoals zwartwerken en oneerlijke concurrentie. Het publiek heeft van de acties die vorige week begonnen, tot nu toe weinig gemerkt.

Voor toezicht en opsporing van fiscale fraude beschikt de Belastingdienst over de FIOD-ECD. Degene die de aanslag krijgt, moet zelf het tegendeel bewijzen. Een belastingdienst ook wel fiscus genoemd is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting voor een staat verzorgt. Het woord fiscus is afkomstig uit het Latijn en betekent schatkist. De Belgische belastingdienst is al enkele jaren bezig met een grootschalige hervorming onder de naam Coperfin. Voor de verschillende belastingensoorten in Nederland en BelgiŽ, zie het artikel over belastingen.

Onder de tabbladen in de linkerkolom vindt u alle informatie over de diverse projecten. Facilitaire centra leveren de middelen die de medewerkers nodig hebben bij de dagelijkse uitoefening van hun taak. De rijksambtenaren zetten deze week hun acties voor een betere cao voort.