Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Werkende jongeren hebben gemiddeld 1355 gulden per maand te besteden.

Jongeren Schulden
Je hebt voor je schulden aangeklopt bij een gemeentelijke kredietinstantie. Jongens en meisjes geven hier ongeveer evenveel aan uit. Zeventig procent van jongeren zegt wel eens, of vaak geld tekort te komen. Je wordt na vijf seconden automatisch doorgeschakeld naar dit tabblad.

Misschien heb je zelf ook schulden en wil je daar vanaf. Bij ouders en vrienden worden kleine bedragen geleend. Van de jongeren die nog bij hun ouders wonen heeft één op de drie een schuld van gemiddeld 750 euro. Ze hebben gemiddeld honderdvijftien euro per maand te besteden. Als beide ouders werken zijn de jongeren het beste af. Vraag een vriend of vriendin mee te denken met het maken van dit plan. Een deel van de groep werkende jongeren heeft geen grip op zijn financiën.

Ga praten met je schuldenaren en vertel ze hoe je het wilt gaan oplossen. Binnenkort een voorbeeld van een betalingsvoorstel. Maak een afspraak met de instanties waar je schulden hebt en maak een voorstel voor een betalingsregeling. Zeker in het geval met kinderen, een genante regel voor dat Urban Rotterdam. Verder moet je natuurlijk op een rijtje zetten bij wie je schulden hebt. En wat als je er echt niet meer uitkomt? Dan kun je hulp vragen bij de gemeente. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Maak zo een plan hoe je ervoor kan zorgen dat je veel minder uitgeeft dan je krijgt. Mocht je toch in de problemen komen, raak dan niet in paniek.