Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Welkom bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden.

Incasso Bureaus
Als deze twee emoties, gevoellens in zijn ontwikkeling wordt geremd in plaats van bevorderd wat kunnen de gevolgen dan zijn voor de toekomst. Daardoor geef je ze zoveel werk dat ze geen zin meer in je hebben. Kortom weet je zeker dat je in je recht staat bombardeer ze dan met brieven en klachten. Gewoon even afwachten of je een kopie toegestuurt krijgt.

Een thema uitzending over dit onderwerp zou idd niet verkeerd zijn, ik vrees dat er meer mensen met dit probleem zitten. Wacht niet te lang met het vragen van juridische hulp. Een van de risico's die een ondernemer loopt is het debiteurenrisico. Snelheid, doortastendheid, know-how ?n gezond verstand zijn de sleutelwoorden bij de behandeling van uw dossiers. Het team van Bureau Lampaert staat u met raad en daad bij. Op een gegeven moment zijn ze je zat omdat de kosten niet opwegen tegen de baten en krijg je een bericht dat je schuld zomaar is verdwenen. Door de verzelfstandiging wordt nauwe samenwerking met de reguliere ggz-instelling Lentis mogelijk.

Een nieuwe werkgever kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag VOG waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2007 besparen op hun administratieve lasten. Het is fijn om te zien dat ik niet de enige ben met dit probleem. Sinds 1 januari 2007 moeten brommers, scooters en snofietsen een eigen kenteken hebben. Ik heb in het verleden ook een rekening van deze gasten gehad maar toen ik vroeg om mij een gespecificeerde rekening te sturen heb ik niks meer van hun gehoord. Omdat de opdrachtgever Tiscali mij niet bekend voorkwam heb ik gebeld om te vragen waar deze vordering in hemelsnaam over gaat. Na Nietzsche is er alleen nog maar verlangen van de warme grond.