Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Welcome bij Penninck amp Landtheer Incasso, Incassobureau.

Nationaal Incasso
Heeft als specialiteit huurincasso, aanmaningen en last-calls. Inkasseren van vorderingen, adviseren en bemiddelen bij maatregelen in en buiten rechte tegen debiteuren, verlenen van rechtskundige adviezen. Informatie- en incassobureau, ook voor assurantien. Gespecialiseerd in het aankopen van dossiers of het incasseren van dossiers in naam van derden.

Incassobureau en rechtspraktijk gespecialiseerd in huurzaken. Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08 30 uur tot 21 00 uur. Creditmanagement Groep levert diensten aan op het gebied van incasso, creditmanagement, software en franchise. Tevens bestaat de mogelijkheid om enkele avonden te werken. Welcome bij Penninck amp Landtheer Incasso, Incassobureau. Andere combinaties van werktijden zijn helaas niet mogelijk.