Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wat zijn schulden.Schulden ontstaan als je niet op tijd betaald.

Oorzaken Schulden
Een scheiding kan hoge kosten en veel problemen met zich meebrengen. In Nederland zijn miljoenen mensen met creditcards welke worden uitgegeven door bv. Voor de betreffende huishoudens is een problematische schuldsituatie een serieus probleem. Na een jaar nog eens nagerekend blijkt de rente toch weer erg hoog, in totaal, over dat jaar.

Een lening kan altijd goedkoper, wordt nog steeds gezegd. Als een minnelijk traject niet mogelijk is, kunt u via de Wsnp alsnog proberen een regeling te treffen. Het laatste hoofdstuk behelst de problematiek van falingspredictie en -preventie. Iemand leent te veel geld, woont te duur of kan niet met geld omgaan. Er moet naar zijn mening veel meer geld worden gestoken in voorlichting en preventie. Het Bureau Krediet Registratie, iedereen heeft er wel ooit van gehoord. Eventueel kunt u dan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WSNP. In dat kader is al het een en ander tot stand gekomen. Uw aflossingsruimte is lager dan het totaal van de maandelijkse aflossingen.

In geval van uitzondering is beperking van de saneringsduur tot één jaar mogelijk. Overigens kan de rechtbank u de schone lei alsnog afnemen als later blijkt dat u informatie heeft achtergehouden of afspraken niet bent nagekomen. Iemands inkomen is bijvoorbeeld gedaald, terwijl de uitgaven gelijk zijn gebleven. Hulpverlening kan dus bijdragen aan het oplossen van bestaande financiële en andere problemen. Doe het een tijdje zuinig aan of zorg voor meer geld. Faillissementen kunnen grote sociale en persoonlijke gevolgen hebben. De gefailleerde moet dan wel aan bepaalde criteria voldoen. Hij wijst erop dat de inkomens de laatste jaren zo goed als bevroren waren, terwijl de huren en de energieprijs wel omhoog gingen. Daarbij maken mensen verkeerde keuzes als zij geld uitgeven, stelt Jaarsma.