Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wat u te wachten staat bij een surseance of faillissement.

Faillissement
Zestig mensen verliezen hierdoor hun baan, volgens de curator is er weinig hoop op een doorstart van het bedrijf. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. De schuldenaar doet de schuldeisers dan een voorstel tot gedeeltelijke betaling. De verslagen van de curator omtrent zijn bevindingen en de voortgang. Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen.

Er is geen geld meer en er is geen regeling met de schuldeisers meer mogelijk. De schuldenaar wordt daarvoor opgeroepen; hij mag zich verweren. Meestal zijn ook voorafgaande voorlopige uitdelingslijsten aanwezig. Deze lijsten kunnen ook namen van personeelsleden bevatten, die nog loon hadden te vorderen. Rekesten, waarbij met redenen omkleed aan de rechtbank wordt verzocht om iemand failliet te verklaren. Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard.