Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wat is de reden dat een automatische incasso mislukt?

incasso opdracht
De zaak kan nog wel worden voortgezet op fundament van een uurtarief. Onze vakkundige medewerkers weten precies hoe te ieder stadium van het incasso-traject benaderd moeten worden. Janssen zou wordt gesommeerd onderstaand totaalbedrag te voldoen. Voorts bewerkstelligen wij zowel voor begaan zakelijke incasso.

Wij becijferen voor het innen een vast actief voor dossierkosten en een percentage van de vordering indien provisiekosten. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Indien een opdrachtgever zowel voorwaarden hanteert, zijn desondanks uitsluitend het algemene voorwaarden van Incassobureau BIKA van toepassing, uitgezonderd uitdrukkelijk schriftelijk beter is overeengekomen. Dit algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op complementerende opdrachten plus vervolgopdrachten.