Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wanneer wordt het actief afgeschreven?

automatische incasso intrekken
Een correcteopgave van verzendgegevens is uw verantwoordelijkheid. Ik wil een verschillende betalingsregeling dan hiervoor genoemd. Schrede weids een schooljaar straks heeft UPC zelf de overeenkomst wegens wanbetaling ontbonden. U kunt het invulformulier intrekken mandaat (rode button), uitprinten, invullen en opsturen naar de Gemeentelijke Belastingdienst.

Indien u geen gewoonte maakt van automatische invordering dan dient u de bomaanslag in 2 (gelijke) termijnen voor of op de vervaldagen van de impact te betalen. Ik wil het automatische invordering intrekken of een actief terugboeken. U kunt enig een automatische incasso laten terugboeken. De effecten eneventuele claims indien consequentie van het verkeerd aandoen van besteldeproducten met onjuiste adres vallen onder uwverantwoordelijkheid en de kosten zijn voor uw rekening. Dit bespaart zowel de consument indien de organisatie tijd.