Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wanneer u een vordering ter incasso aanbiedt, wordt deze afgewikkeld op basis van het No Cure No Pay-principe.

Incasso No Cure No Pay
Tele-Aktiveren is debiteuren telefonisch benaderen terzake van vervallen facturen, factoringen, debiteurenbeheer, credietverzekering en incasso. Uiteraard informeren wij opdrachtgever regelmatig omtrent het kostenverloop. Europees marktleider op het gebied van Credit Management Services en incasso. Er staan voorbeeld-teksten van zowel een herinnering als een aanmaning. Misschien wel zo klein dat u denkt, als ik dit via een incassobureau laat innen, kost het meer dan dat het opbrengt. Anthos staat voor kwaliteit, juistheid, volledigheid, resultaat en klantbehoud. Ik realiseer me dat er ook andere zijn die uw incasso kunnen verzorgen. Het vinden van een goed incassobureau is door het ruime aanbod niet eenvoudig.

Alle gelden ten behoeve van opdrachtgever worden door ons kantoor ontvangen c. Zij zijn een jonge onderneming met goed opgeleid personeel en professionals bij diverse klanten. Zelfs geen kosten voor het aanleggen van het dossier. Direct Collections heeft zich specialiseerd in het debiteurenbeheer. Lees hier hoe u doeltreffend uw vorderingen incasseert. Dit houdt in dat indien er geen betaling door debiteur wordt verricht u niets aan ons verschuldigd bent. Naar onze mening is dat het omlaag brengen van de schuld die Uw klanten bij U hebben, om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke situatie. Een van de risico's die een ondernemer loopt is het debiteurenrisico. Net als U stellen wij namelijk ook prijs op de goede naam die wij hebben opgebouwd.

Voor alle vragen over en problemen met debiteurenbeheer, de werkwijze is altijd conform de wensen van de klant. De werkzaamheden kunnen vooraf in rekening worden gebracht. Zij trachten op een dusdanige wijze de vordering te incasseren, dat de relatie met uw afnemers niet wordt verstoord. Advocatenkantoor Maas zal trachten uw geldvordering in der minne te innen. Uiteraard is een goede kommunikatie tussen opdrachtgever en ons kantoor wenselijk. Om dit te bereiken zal elke situatie apart moeten worden bekeken, geen bedrijf is immers gelijk. Als wij uw vordering niet binnenkrijgen, betaalt u ook niets. Door deze garantie kunt u er zeker van zijn dat er ons alles aan gelegen is om uw dubieuze debiteuren op een snelle en efficiŽnte werkwijze tot betaling aan te zetten.

Nuttige links voor opvolging wanbetalers in Nederland ťn BelgiŽ. Voor overige door ons te verrichten handelingen wordt een uurtarief gelijk aan 175,00 Euro per uur in rekening gebracht.