Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wanneer de factuur, na levering, niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, volgt een aanmaning.

Aanmaning Factuur
Technische gegevens worden door ons zoveel mogelijk van de fabrikant overgenomen en bijgehouden. Bij bestelling eventueel aangegeven kleuren of designs proberen we uiteraard te leveren. Er zijn momenteel 3 gebruikers en 49 gasten online. Indien wij binnen 12 uur geen tegenbericht ontvangen beschouwen wij onze orderbevestiging als bindend. Mocht u het verschuldigde bedrag inmiddels hebben overgemaakt, dan kunt u deze brief als niet geschreven beschouwen. Ongefrankeerde paketten worden automatisch geweigerd.