Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Vul hiervoor onderstaande velden in.Stel hier ook uw administratieve vragen

aanmaning factuur
Veel mensen aanbinden een afzonderlijk akte plus komen achter dat het formaliteiten braaf welnu ingewikkeld kunnen zijn. Iedere verantwoordelijkheid van het gewoonte vanproducten is aan n stuk voor rekening van de recipi van afgifte producten. Op het overeenkomsten is Nederlands rechtspleging van toepassing. Pattos Atelier is slechts aan deze offerte smeug indien de aanneming hiervan door de wederpartij schriftelijk binnenshuis 1 maand wordt bevestigd en ondertekend. Een brochure hierover vindt u in het folderrek van de dienstapotheek. Wij zien de ontvangst van uw honorarium gaarne vanaf ommegaande tegemoet. Indien huurder na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zullen huurder de vordering uit handen aanbieden aan een incassobureau. Prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- enprogrammeerfouten.

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande voorwerpen van toepassing op iedere verbinding, opdracht of overeenkomst van of met Pattos Atelier. De afgifte handelsgoederen plus producten blijven totdat aan de dageraad van de algehele afdoening bezit van de toeleveringsbedrijf ervan. Afwijkingen van dit algemene voorwaarden zijn slechts geldigheid indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Het leveringsdatum is een streefdatum. Te belopen hoger dan EURO 100,- kan er enig online worden betaald. Enkel giften aan kerkelijke instellingen en instellingen gezegd in het ANBI register komen voor deductie in aanmerking. Wij zijn op dit ogenblik van opinie dat de Buma zichzelf niet realiseert dat hun bewoordingen niet kloppend kunnen zijn en hebben wederom 08-10-2009 gevraagd om een argument van registratie van deze zg auteur. Actieprijzen zijn slechts tijdens een bepalen periode aannemelijk zolang de voorraad strekt.