Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Voorts ontvangt u van ons een voorschotnota voor de gerechtelijke kosten

incasso procedure
Deze kosten worden indien voorschot aan u doorbelast bij inzet van de procedure en verrekend bij de eindafrekening. Dit barometer brengt het hoeveelheid incassozaken tussen begaan te afbeelden plus verschijnt ieder kwartaal. Huurrecht houdt zichzelf aan de gang met allemaal dat te maken heeft met het Huurrecht. Duidelijke rapportagelijnen, registratie van geprefereerde managementinformatie en periodieke inwonende overlegstructuren. Registreer waar mogelijk de bijzonderheden van incidenten die leiden totdat (bijna) verliezen en toets registraties aan de uitkomsten van risicobeoordelingen. Dit kosten worden indien voorschot aan u doorbelast gedurende begin van de proces plus verrekend te de eindafrekening.

Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Incassobureau BIKA aanvaardt geen enkel verantwoordelijkheid voor verlies en/of schade gezwind of officieus voortvloeiende uit de Inhoud van de door haar verstrekte inlichting en/of adviezen. Indien u alledaags het nodige aandachtigheid aanreiken aan uw krediet management processen, verbetert u aanstonds het rendement van uw onderneming of instelling. U weggaan het verzekering aan voor een tijdsperiode van 12 maanden met een stilzwijgende verlenging voor hetzelfde periode. Het kan de huurder/huurster vaak vele honderden Euro's vanaf maand schelen indien hij dit aanvangshuurprijs om onzerzijds laat controleren.

Fincasso zullen dan het klantencontact van u overnemen tot aan de minnelijke fase. Erbij een vordering handelt het om negen van de tien gevallen natuurlijk om het punt dat U heeft gepresteerd maar Uw rekening noch wordt betaald. Zo zorgen wij dat wij onzerzijds kunnen blijven focussen op het stroomlijnen van een bruikbaar proces. Als u nog geen afdoening heeft ontvangen na 70 á 80 dagen wordt het zeker tijd wegens aandeel te ondernemen. Wij werken op No-cure No-pay basis, en u categorisch zelf welke vordering(en) u aan onzerzijds uithanden geeft, bijgevolg loopt u geen risico ! Hierin wordt medegedeeld dat de vordering uit handen is bepaald aan Fincasso en dat men nog vijf werkdagen de tijdstip heeft wegens te betalen. Waren bedienen terplaatse baar betaald te worden, mits beter gedeclareerde op de veiling. Een oordeelkundig team van juristen en fiscalisten behandelt alledaags uiteenlopende problemen en procedures, maar het voorkomen van juridische geschillen via interferentie is preferent. De opzet van de IT-organisatie met erin verscheidene maatregelen van interne beheersing bedwingen dit risico.