Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Voor het invulling van de formulieren heeft u de u toegezonden dagvaarding nodig

aanmaning formulieren
Erbij een herinnering moeten er binnenshuis tien dagen wordt betaald. Op de voorkant van het aanslagbiljet is vermeld op welke gegevens de belangrijkste en de laatste termijn vervallen. Indien u een dagvaarding ontvangt, moeten u uw belastingschuld binnenshuis 10 dagen na datum van het herinnering betalen. Kijk hier voor inlichting overheen hoe u uw gemeentelijke heffingen kunt afdragen (tevens automatische incasso) plus het additioneel kosten diegene te rekening aangerukt wordt indien u te laat of noch betaald. Een stuk van het contributiereglement. Wordt er meer dan vijf uur opvangafgenomen op 1 dageraad dan wordt twee dagdelen te rekening gebracht. De verdeling van de functies,secretaris en penningmeester wordt met het chauffeur beslist. Zolang de suspensie duurt, mogen het lid zijn lidmaatschaprechten niet uitoefenen, maar moet hij/haar welnu zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging blijven nakomen. Dat vind ik welnu genoeg, want dan kan ik mijn mannetjesdier zowel nog blijven verzorgen.

Idem kan geschieden indien je keer op keer een hoeveelheid weken te laat bent met je huurbetaling. Paar straks ontvang ik een mailtje met de aankoop dat mijn elektronische post verwijderd is van hun systeem en dat diegene reactie machinaal was verstuurd. Aanmaningen wordt 6 weken na de dagtekening dat het bedoelde aandeel online worden gebracht, opgestuurd. Geschiedt met een notaris ofdeurwaarder met twee getuigen, waarvan acte wordt opgemaakt. De tussenin liggende termijnen vervallen ook aan het beëindiging van de maand. Het telefoonalfabet te verschillende talen inclusief het internationale NAVO radio alfabet.