Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Verjaring gaat in 3 jaar vanaf de dag dat ze opeisbaar zijn.

Verjaring Schulden
Vooropgesteld, ik ben geen jurist, ik haal veel van internet af, en geef geen dingen door waarvan ik niet zeker ben. Je geeft zelf al aan dat het iets is van Neckermann, dus in elk geval geen belastingschuld, en naar ik mag aannemen, ook geen verleende dienst. De een zegt dat een vordering na 2 jaar als vervallen beschouwd kan worden, de ander heeft het over 5 jaar, en weer een ander over 20 jaar. Het kan gebeuren dat je pas na zeer lange tijd een factuur krijgt. Deze mogelijkheid is beperkt tot 65 uren per kalenderjaar. Betreffende bedrijf eisende partij zegt niets te kunnen doen omdat het bij het incassobureau ligt. Deze termijnen worden nu teruggebracht naar 3 jaar en dit vanaf 1 januari 2009. Aangezien het gaat om verplichtingen om iets te doen het toekennen van inhaalrust, kunnen zij geen terugwerkende kracht hebben. De werknemer moet zijn keuze om geen inhaalrust op te nemen meedelen nog vr de betaalperiode, gedurende dewelke de prestaties werden verricht, verlopen is.

Op je vraag is geen eenduidig antwoord te geven, door het deels ontbreken van essentiele informatie. Een rechtsvordering verjaart door verloop van 20 jaren, tenzij de wet anders bepaalt artikel 3 306 Burgerlijk Wetboek BW. Vraag dit voor alle zekerheid toch eens na bij het bureau voor Rechtshulp in je omgeving.