Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Veel kleine schulden kunnen samen te aanzienlijk voor uw begroting zijn

hulp bij schulden
Moet wel een opzienbarend keukentje hebben want de badkuip ruimte is ook alhoewel aan vervanging toe. Te belangrijkste instantie probeert u totdat een aflossingsregeling te komen met uw schuldeisers. Doen dan een ambacht op schuldhulpverlening. Indien niet alle schuldeisers instemmen weggaan het plan niet door. De parochie De Wolden werkt samen met de Gemeenschappelijke kredietbank in Assen en het alledaags sociaal werk. Dat hangt namelijk ge van uw persoonlijke situatie. Misschien kunt u met veel kunst- plus vliegwerk nog een tijdje het einden aan mekaar knopen. Tijdens het intakegesprek vragen wij u een zogenaamd opdrachtformulier te onderteken.

Problematische schulden zijn schulden waarvan de overeengekomen verplichtingen noch meer kunnen wordt nagekomen. Indien de schuldhulpverlener er niet in slaagt de schuldproblemen op te lossen kan hij de schuldenaar promoten een ambacht te bewerkstelligen op de WSNP. Hij zou het alsnog in orde maken en ik ontvang mijn uitkering uiteindelijk tot en met 19 schrikkelmaand a.s. In dat project staat precies hoelang en hoeveel u van uw schulden moet aflossen.