Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Veel gestelde vragen aanmaningWaarom krijg ik een aanmaning.Omdat u niet binnen de gestelde betaaltermijn(en) (zie aanslagbiljet) heeft betaald.

Vragen Aanmaning
Het bedrag op de aanmaning is hoger dan het oorspronkelijke bedrag dat ik moest betalen. Ik wil een prijslijst kunnen afdrukken van al mijn artikels om uit te delen aan mijn klanten. Ben ik de aanmaningskosten verschuldigd?Als uw betaling na de dagtekening van de aanmaning op de rekening van de Gemeentelijke Belastingdienst is bijgeschreven moet u de aanmaningskosten betalen. Help! Ik heb een bevel tot huisuitzetting ontvangen. Ik heb een aanmaning van u ontvangen waarbij mijn nota is verhoogd met 15 aanmaningskosten. Ik heb een afsluitbrief van u ontvangen waarbij mijn nota is verhoogd met 205 afsluitkosten.

Sommige klanten moeten een factuur krijgen met het BTW-regime Medecontractant. Ik heb een afsluitbrief van u ontvangen waarbij mijn nota is verhoogd met 50 voorrijkosten. Via het rioolrecht betaalt u direct mee aan het onderhoud en vervanging van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Ik wil geen machtiging afgeven tot automatische incasso. Als er niet op tijd betaald wordt kan er door de gemeente invorderingsrente worden geheven. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit is de heffing die de gemeente aan bedrijven oplegt voor het ophalen van beperkte hoeveelheden bedrijfsafval.