Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Uw facturen bevatten soms een extra factuurregel met een toelichting.

Aanmaning Factuur
Vraag of de klant een uittreksel van de betalingsopdracht wil faxen. Ik wens aan mijn boekhouder een lijst te kunnen voorleggen van alle aankopen per artikel, zoals aankoopfacturen inzake electriciteit, telefoon, enz. Telenet wordt gevraagd om dit simpeler en duidelijker te maken. Natuurlijk kun je, na overleg, ook gewoon de vliegers zelf bij ons komen ophalen en contant betalen. Op al onze leveringen is het Nederlands recht van toepassing.

Controleer het veld Masker in de eigenschappen van het veld. Alle goederen worden nogmaals door ons gecontroleerd, op fouten of gebreken, voordat deze worden verstuurd. Elk werk dat ik moet offreren of factureren is anders. De verzendkosten, indien de goederen al geleverd zijn, dienen in dat geval wel door jou te worden voldaan. Telenet stelde dat dit niet de normale gang van zaken is en duidde op het feit dat zij werken met onderaanneming. Alle bijkomende kosten worden dan tevens direct op jou verhaald.

Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Elk artikel heeft een eigen code, benaming, omschrijving en prijs. De afspraak is dat ik enkel nieuwe leveringen doe bij een klant als er niets meer openstaat. Laat u niet afschepen, maar zorg dat u uw geld binnenhaalt. Door Nulwaarden onderdrukken te markeren, worden geen bedragen of aantallen op deze regels afdrukt. Bewaar deze bij de facturen als ze worden nagebeld, u kunt uw klant hier direct mee confronteren.

We overleggen met onze advocaat over eventuele stappen. Telenet meldde ons dat ze de IVR-stuctuur hebben aangepast zodat het duidelijker is geworden en dat ze deze nieuwe structuur online gaan zetten. Je bent niet verplicht op te geven waarom je van de koop afziet. Ik heb heel veel klanten die meermaals iets bestellen bij mij.