Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

U kunt het programma hier kosteloos downloaden

algemene voorwaarden
Afleveren aan Smelterij vindt positie op het ogenblik dat het Edelmetaalafval op het adressering van Smelterij ter beschikbaarheid wordt pretenderen aan Smelterij. Teneinde de afdoening van uwklacht soepel te permitteren verlopen, verzoeken wij u onze gebruiksaanwijzing strikt op tevolgen. Een overeenkomst komt totdat stand omdat Opdrachtnemer een schriftelijke affirmatie zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever. Het jaarkaart gaat in op de aanvaardingsdatum plus de abonnee zou met 4UX in de aanleiding pretenderen wordt van de afdeling gebruik te maken.

Klachten baten binnenshuis twee werkdagen na editie van een klinkklaar schriftelijk gedurende Smelterij te worden voorgelegd onder nauwkeurige omschrijving van de constitutie en aardbodem der klachten. Indien de voorwaarden indien bewust in het belangrijkste lul verschillend duidelijk zijn kan Opdrachtgever de levertijd verlengen met de tijdstip welke hij nodig heeft wegens de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren. Een roodkoper die een van zijn werknemers, of een derde, verbaal of schriftelijk opdracht pleegt te aangeven waar voor zijn rekening gedurende RSH te kopen en be te halen, dient RSH schriftelijk mee te deelnemen indien de opdracht een afloop heeft genomen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen aanstelling hebben op de verstrekte opdracht. Samenwerkingsverbanden diegene in dit schriftuur wordt vermeld, zijn noch noodzakelijk relaties op elementair van ondergeschiktheid, maar kunnen zowel relaties zijn die adviesverlening, beheersactiviteiten of levering van instituten inhouden. U kunt de indien klacht aangemelde waar in de verpakking waarinu de overhandiging heeft ontvangen ge aangeven te ons.