Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

U heeft een omvangrijk consumentenbestand

incasso procedure
Indien storting van uw vordering in 1 keer noch mogelijk is, dan onderzoeken wij de potentie om met de debiteur een betalingsregeling te treffen. Een incassobureau kan uw zaak afhandelen vanaf het ogenblik dat de herinneringsfacturen wordt verstuurd. Dit betreffen het buitengerechtelijke traject. Kosten van derden indien ruimte van Koophandel uittreksels, gemeentelijke leges of verhaalsinformaties worden tegen kostprijs aan u doorbelast. Somwijlen is het van betekenis wegens snel een raadsman in te schakelen wegens spoedeisende omstandigheden.

Wanneer uw innen activiteiten, het verzenden van minstens 2 aanmaningen en eventuele telefoongesprekken met uw klant, noch totdat het geprefereerde gevolg hebben bereikt, dan kunt u gewoonte maken van onze Sommatie service. Elk dagvaardig is anders, maar als vuistregel gelden dat een dagvaardig de volgende onderdelen bevat: In de opgestelde oproep wordt aan de rechter gevraagd wegens de tegenpartij te veroordelen totdat het dokken van de hoofdsom, de buitengerechtelijke incassokosten en de rente. Procedures zijn te ieder aangelegenheid op het langere termijn bedoeld, tenminste dat is onze filosofie, wegens bankbiljet te verdienen of om schade te beperken. U heeft een omvangrijk consumentenbestand. Of het nu weggaan wegens een innen van een openstaande vordering of het bestuderen van complexe juridische structuren: wij staan u erbij met raad plus daad. Hierbij is wel een procureurstelling verplicht. Bekend is dat deze stap na na 65 totdat 70 dagen wordt genomen. Middels het jaarabonnement kunt u onbeperkt openstaande vorderingen ter invordering aanbieden. Bieder mogen uitgaan van een goede en duidelijke omschrijving en foto,s van de goederen.