Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

U aanreiken uniek een mandaat be plus uw rekeningen wordt voortaan machinaal betaald

automatische incasso stopzetten
U ontvangt vervolgens van onzerzijds een machtigingsformulier. Vaak rinkelt er dan alhoewel een belletje. Hier vindt u ook de terugboekingstermijn terug. Het verzoek om een bedrag terug te behalen doet u aan uw bankgebouw en kunt u het lieve schriftelijk doen. Het sommige dat ik wil is het intrekken van de automatische machtiging, hetgeen ik aangetekend per akte heb afgelopen aan OXXIO, maar ze bewerkstelligen zonnig voort. Onder het mom van te weining klanten informatie. Het termijnbedrag wordt in de laatste week van elk maand van uw rekening afgeschreven.

Hoe kan ik een automatische incasso stopzetten? Ernaast moeten hij een geldige schriftelijke machtiging van u hebben. Hoe zet ik een automatische invordering stop? Dit dient schriftelijk te geschieden plus kan mogelijk met een formulier.