Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Storting door Wederpartij dient te gaan voor de dagtekening van afstaan van de Baar

algemene voorwaarden
Den Dekker Muziek zal, behalve tegenbewijs, zijn voldaan zodra de doorheen Den Dekker Muziek afgifte zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. De in een offerte vermelde roemen zijn besloten BTW, tenzij andersaangegeven.3. Indien de opdrachtgever het offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige bepaling betreffende data terug te aanbieden aan de installateur. Indien wij in rekening gebrachte verpakking vrachtvrij terugontvangen nemen wij deze terug tegen de gefactureerde prijs, mits erbij binnenkomst aan ons in goede staat verkerende. Indien de bestelde waarde meer dan 250 euro bedraagt worden geen verzendkosten gerekend. De gebruiker heeft het recht van retour binnenshuis 7 dagen na levering van het product.

Op verzoek van de opkoper zou AED toeleveringsbedrijf de naam en het adressering van de producent aan de roodkoper mededelen. De in de offerte gedeclareerde tarieven zijn besloten BTW, reis-, verblijf- en verschillende opdrachtgebonden kosten, tenzij in de offerte verschillend is aangegeven. Het is helaas noch mogelijk wegens ná reservering om te behalen zoals een alternatief chalet, tijdsperiode of vakantie. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voortkomend op de bescheiden van de koper. Aan wendingen en verhuizingen kunnen additioneel kosten verbonden zijn welke aan de abonnee zullen worden medegedeeld. Voor het beperkte mate waarin de open-sourcesoftwarelicenties specifiek voorrang krijgen op dit Algemene voorwaarden, bedaren de open-sourcelicenties uw overeenkomst met website voor het gewoonte van Google-producten of specifieke opgenomen bestanddelen van Google-producten. Dit gelden maar niet indien bekrachtiging dat de sprong hoe dan ook verricht zou wordt op de geprefereerde datum of plaats. Dit is niet beter indien de abonnee vermeldt dat de uitgave aanstelling heeft op een latere factuur. De levertijd weggaan in op de termijn van de schriftelijke orderbevestiging echter noch voordat de toeleveringsbedrijf van de koper alle voor de uitvoering van de opdracht uitrusting data heeft ontvangen.

Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid indien opdrachtgever. Het product mogen niet tweedehands zijn en nog verkoopbaar. U weggaan goedkeuring met het ontvangen van elektronische facturen van Zenid.net. Overschrijding van sommige leveringstermijn aanreiken u geen rechtspleging op schadevergoeding plus evenmin het recht uw opdracht te afbestellen dan wel de overeenkomst te ontbinden, uitgezonderd de overschrijding van de leveringstermijn zulk is dat van u redelijkerwijs noch kan wordt verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Eventuele gedane betalingen wordt te dat aangelegenheid zo spoedig mogelijk, maar binnenshuis maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de opkoper terugbetaald.