Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Soms kunt u uw belastingschuld per automatische incasso betalen.

Incasso Particulier
Dan zal elke eerste week van de maand je huur automatisch van je rekening afgeboekt worden. Het incasseren van gelden ten behoeve van derden, het verstrekken van juridische adviezen en debiteurenbeheer. Geen minimale vordering en geen maximale ouderdom van de vordering. Is het zo afgelopen met die bureaus, want dan kost het ze teveel geld. Zorg er dan wel voor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Registratie en aanmelding op traditionele wijze, via telefoon, brief of fax.