Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Schuldhulpverleners gaan intensiever samenwerken

Schuldhulpverleners Overheden en instanties die te maken hebben met schulden gaan intensiever samenwerken. Op die manier hopen zij te voorkomen dat burgers met schulden steeds dieper in de problemen raken en bijvoorbeeld hun huis uitgezet worden of onverzekerd rondlopen. Ondanks alle goede bedoelingen gaat het ook hier weer om een soort van eigenbelang. Mensen met schulden komen zelden aan werk omdat ze ˇf niet zelf willen, ˇf te druk zijn met zaken die samenhangen met hun schulden.

De organisaties die actief meedoen met het aanpakken van de schuldenproblematiek zijn Aedes, EnergieNed Federatie van Energie bedrijven in Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa, de belangen- en netwerkorganisatie van managers van gemeentelijke diensten voor Werk, Inkomen en Zorg.

Zorgverzekeraars en energiebedrijven kunnen bijvoorbeeld gemeenten vroegtijdig informeren als klanten een structurele betalingsachterstand hebben. Mensen met schulden kunnen dan sneller schuldhulpverlening of andere ondersteuning krijgen.

Het is een beetje een dubbel gevoel. Gaat het nou om mensen (die buiten hun schuld in de schulden zijn geraakt), gaat het er om om de maatschappelijke schade te beperken (energie bedrijven, woningbouwco÷peraties en dergelijke) of om mensen eerder klaar te stomen om aan de slag te komen. Ik vrees dat niemand ooit achter de ware bedoelingen komt. Laat ik het er voor deze keer maar op houden dat een en ander ingegeven is door oprechte bezorgdheid voor de zwakkeren in de samenleving…

 

Schulden voorkomen


Regel een betalingsregeling

Als u schulden heeft is het verstandig om zelf betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers voordat uw schuld aangemeld wordt bij een deurwaarder. U voorkomt zo dat u extra kosten moet betalen.

Mocht de schuld al zijn aangemeld bij een deurwaarder dan kan er in een aantal situaties alsnog een betalingsregeling getroffen worden, inclusief de extra kosten. Mocht dit niet lukken en de schuld wordt niet ge´ncasseerd dan zal de deurwaarder naar de rechter gaan om te proberen alsnog de schuld via een beslag op uw uitkering of salaris ge´ncasseerd te krijgen.