Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Schulddienstverlening, hoe het werkt

Schulddienstverlening Wie in financiele moeilijkheden verkeert, kan zich voor de regeling Schulddienstverlening aanmelden bij het Inkomensondersteuningsloket van de gemeente.

Wanneer u zich meldt, krijgt u een gesprek met een casemanager. De casemanager bekijkt samen met u of er een aanvraag Schulddienstverlening moet worden opgemaakt. Mogelijk kunt u al geholpen worden met een aantal adviezen. Indien het tot een aanvraag komt, krijgt u een aanvraagformulier mee welke u volledig moet invullen en ondertekenen. Er wordt ook gevraagd om gekopieerde bewijsstukken bij te voegen, zoals bankafschriften en bewijzen van schulden. De casemanager zal met u een afspraak maken over hoe u het aanvraagformulier moet inleveren.

Uw aanvraag wordt behandeld door een van onze casemanagers. Dit zal, zover als mogelijk is, de persoon zijn waar u het eerste gesprek mee heeft gehad. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek met de casemanager. Hij of zij zal uw financiŽle situatie samen met u en uw eventuele partner bekijken. Vervolgens wordt een hulpverleningsplan gemaakt dat past bij uw omstandigheden

Om stabilisatie in uw financiŽle situatie te creŽren, kan het een voorwaarde zijn dat u een machtiging moet tekenen. Deze machtiging zorgt ervoor dat uw inkomsten (loon of uitkering) voor een bepaalde periode naar het Inkomensondersteuningsloket worden overgemaakt. Het Inkomensondersteuningsloket zorgt ervoor dat uw maandelijkse lasten zoals huur, energie, water en premie zorgverzekering worden betaald. Wat overblijft van uw inkomen wordt door het Inkomensondersteuningsloket naar uw eigen bank- of girorekening overgemaakt.

Indien er met u een schuldregeling wordt aangegaan, bent u verplicht om uw inkomsten naar het Inkomensondersteuningsloket over te maken. Van uw inkomsten zal het bedrag dat bedoelt is voor de schulden en zonodig de vaste lasten worden ingehouden. Het restant wordt aan u uitbetaald.

Cursus ‘Rondkomen met inkomen’

Deelname aan de cursus ‘Rondkomen met Inkomen’ kan verplicht worden gesteld in het kader van verdere schulddienstverlening. Tijdens deze cursus leert u uw inkomsten en uitgaven beter op elkaar af te stemmen. Deelname aan deze cursus is gratis.

Waar u verder rekening mee moet houden:

 • U moet er rekening mee houden dat u alle informatie moet verschaffen die verband houdt met uw financiŽle situatie. U moet alle inkomsten en uitgaven opgeven en de hoogte en aard van uw schulden.


 • Schulddienstverlening neemt de schulden niet van u over. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw schulden. Wijzigingen in uw financiŽle situatie moet u direct doorgeven aan het Inkomensondersteuningsloket.


 • Al uw kredietaanvragen worden getoetst en alle verstrekte leningen, saneringskredieten en schuldbemiddelingen worden geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel.


 • Het inkomensondersteuningsloket kan telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de schuldeisers.


 • U mag geen nieuwe schulden maken.


 • Met uw aanvraag en verdere behandeling van uw dossier wordt vertrouwelijk omgegaan.


 • U dient het Inkomensondersteuningsloket op de hoogte te houden van relevante informatie zoals verhuizing, vakantie en veranderingen in inkomsten/uitgaven.
De casemanager zal u onder meer de volgende vragen stellen:

 • Welke schulden heeft u en welke financiŽle verplichtingen vloeien hieruit voort?


 • Hoe zijn de schulden ontstaan?


 • Wat is uw (gezamenlijke) inkomen?


 • Welke uitgaven heeft u?


 • Moet uw uitgavenpatroon worden veranderd?


 • Welke mogelijkheden in uw situatie zijn er om de schuld op te lossen?

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)

Op de internetsite van het Nibud (www.nibud.nl) kunt u onder het kopje consumenten informatie vinden met betrekking tot schuldenproblematiek en rondkomen met geld.

Schulden voorkomen


Regel een betalingsregeling

Als u schulden heeft is het verstandig om zelf betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers voordat uw schuld aangemeld wordt bij een deurwaarder. U voorkomt zo dat u extra kosten moet betalen.

Mocht de schuld al zijn aangemeld bij een deurwaarder dan kan er in een aantal situaties alsnog een betalingsregeling getroffen worden, inclusief de extra kosten. Mocht dit niet lukken en de schuld wordt niet geÔncasseerd dan zal de deurwaarder naar de rechter gaan om te proberen alsnog de schuld via een beslag op uw uitkering of salaris geÔncasseerd te krijgen.