Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Print aanmaningen van een lener bij 4e aanmaning achteraan.

Standaard Aanmaning
Dat dien mega-winst ten dele door 't succes van Hoehel is, da's biena zeker. Betaling dient binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden. Vergroot het masker tot de geschatte maximale waarde, of vergroot het veld zodat alle gegevens kunnen worden getoond. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een volle maand. Controleer het veld Masker in de eigenschappen van het veld. Koppel meerdere bankrekeningen aan een grootboekrekening. Indien de goederen niet op voorraad zijn, krijgt u een bericht over de levertijd. Ik durf daar helaas niets definitiefs over te zeggen.

Als u voor verschillende debiteuren verschillende layouts wilt gebruiken, moet u verschillende taalcodes gebruiken. Om dit nu echter in te bouwen moet het gehele systeem omgegooid worden wat erg lastig is. Technische gegevens worden door ons zoveel mogelijk van de fabrikant overgenomen en bijgehouden. Sorteren levert nog meer problemen en wel in de webversie. Bij een eventuele retourzending dienen de aangekochte goederen ongebruikt, onbeschadigt en ongeschonden te zijn.

Datzelfde kunt per jaar ook opvragen bij 'Totaal aantal uitleningen'. Hoogvliegers blijft de enige eigenaar van de geleverde goederen, tot het volledige factuurbedrag is voldaan. Naar schatting meer dan een miljoen mensen kunnen daardoor wellicht maar heel erg laat naar huis. De om te ruilen goederen dienen dient absoluut ongebruikt te zijn. Bij leenstatistieken kunt u apart het aantal uitleningen per lenerscategorie opvragen. Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Als u nulwaarden in nulregels niet wilt afdrukken, markeert u Nulwaarden onderdrukken.