Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Plus dat indien de afdoening nog steeds uitblijft?

incasso no cure no pay
Misschien welnu zo klein dat u denkt, indien ik dit via een incassobureau laat innen, kost het meer dan dat het opbrengt. Als u nog geen afdoening heeft ontvangen na 70 á 80 dagen wordt het zeker tijd wegens aandeel te ondernemen. Wij werken op No-cure No-pay basis, en u categorisch zelf welke vordering(en) u aan onzerzijds uithanden geeft, bijgevolg loopt u geen risico ! Ondergeschikt van het soort opdracht zullen wij u een maatwerkoplossing inzetten waarbij kwaliteit hooggelegen te het vendel staat. Erbij volledige storting zowel geen kosten In het aangelegenheid uw vordering welnu wordt voldaan inclusief rente en buitengerechtelijke kosten wordt er zo met u afgewikkeld dat u het hoofdsom overhoudt na BTW-restitutie. Erbij een openstaande vordering van 751-2000 euro wordt u 3% van het openstaande vordering te rekening aangerukt voordat wij voor u aan de slag gaan. Laat dit instelling u noch ongunstig treffen plus tactvol voor Morand rechtshulp wegens snel en doelmatig uw vorderingen binnenshuis te halen.

Ik maan en sommeer tot afdoening overheen te gaan, maar kan ook aansluitend nog voorts gaan. U krijgt een op uw willen afgestemde offerte toegezonden. Nadat de openstaande vordering is geind, krijgt u een gespecificeerde rekening. Het kan zo zijn dat wij, ter sponsoring van onze argumenten, u verderop in het incassotraject wegens meer inhoudelijke inlichting kunnen vragen. Overeengekomen wordt dat het resterende actief 30 dagen later ontvangen zullen worden. Slecht lopende innen is het schrikbeeld van iedere ondernemer. Te feite is er erbij no cure no pay sprake van een resultaatverplichting, dit in tegenstelling totdat een inspanningsverplichting. Heeft u van onzerzijds een incassobrief ontvangen?