Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van deze informatie

algemene voorwaarden
Aanbiedingen of offertes aangaan niet machinaal voor toekomstige orders. Ben jij jonger dan 16, dan moeten jou toestemming van jouw ouders of voogd hebben, wegens een account aan te mogen maken. De roodkoper zou de ontvangen producten aanstonds na melding en voor rekening van de koper terugzenden. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen diegene voortvloeien uit nadien tussen partijen afgesloten overeenkomsten. Indien dit stuk melding maakt van affaires waarvoor overleg met de aandeelhouders van een plaatselijke eenheid is vereist, blijft dit plaatselijke entiteit verantwoordelijk voor de beetgenomen beslissing.

Voor orders onder een bepalen nettowaarde kan een actief voor verzend- en leges in rekening worden gebracht. Leest u dit rustig aantrekkelijk met om misverstanden te verkomen. Ingeval de kosten tussen de dagtekening van de opdracht en het tijdstip der levering stijgen heeft VE-PC het rechtom de overeengekomen prijs met het actief van de kostenstijging te verhogen. Het partijen zijn enkele smeug met dit bepalingen, ongeacht de wetsvoorschriften plus regelgevingen van openbare orde.