Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Aanmaning Klacht
Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Verhuurder draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld. Dat dien mega-winst ten dele door 't succes van Hoehel is, da's biena zeker. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht.