Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Ook gedeeltelijke kwijtschelding van schulden niet.

Kwijtschelding Schulden
Een kamermeerderheid heeft zich uitgesproken tegen het kabinetsbesluit om Nigeria 620 miljoen van de 1,2 miljard euro schuld kwijt te schelden.