Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanmaning Besluit
Ik hoop voor jou dat je dat laatste zo snel mogelijk rond krijgt. In geval van ontbinding benoemt de ledenvergadering een of meer vereffenaars, die belast worden met de vereffening van het vermogen van de vereniging overeenkomstig artikel 2, vierde lid.