Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Ontvang binnenshuis maximaal 48 uur uw offertes voor incasso!

incasso opdracht
Zowel kunt u een doortimmerd aanbeveling vooruitzien indien het gaat om het doorbladeren van overeenkomsten en contracten. Uw leverancier heeft afgerond een incassoprocedure tegen u op te starten. En omdat wij onderaan uw nota vermelden dat wij uw facturen verwerken en bewaken, garandeert onze werkwijze de spoedige afdoening van uw facturen. Zowel kunt u onzerzijds inschakelen indien er na het scheiding nog financiële afwikkelingen zijn overeengekomen plus alhoewel dan noch bekrachtigd zijn welks nog niet zijn afgeregeld.

Dit betekenen dat je bijdrage verschuldigd bent overheen de maand waarin je opzegt + de maand daarna. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze noch in uitblinker zijn met de onderhavige voorwaarden. Zo wordt er voor het innen van openstaande vorderingen gewerkt op elementair van het No Cure No Pay-principe, zijn er voor bepalen werkzaamheden vaststaande roemen plus dient er voor alle anderen werkzaamheden een uurtarief te wordt voldaan. Op dit ogenblik maken er 393 relaties gewoonte van onze dienst. Wij zijn een landelijke juridische- en incasso-organisatie voor ondernemers. Ernaast accompagneren en aanbevelen wij ondernemers zoals een gespecialiseerde advocaat. Wij werken noch met dossier- of bureau-kosten, met het indienen van een opdracht zijn erbij onzerzijds bijgevolg geen kosten gemoeid.