Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Misschien heb je zelf ook schulden en wil je daar vanaf.

Jongeren Schulden
Geef je mening over stellingen van het jongerenpanel. Drie procent heeft een schuld bij een winkel of postorderbedrijf. Werkende jongeren hebben gemiddeld 1355 gulden per maand te besteden. Vijf procent heeft een schuld voor de koop van een mobiele telefoon.

Diegenen met schulden hebben gemiddeld 3100 gulden aan schuld openstaan. Zij werken voornamelijk in de bouw, meisjes in de detailhandel. De hoogte van de schulden loopt met de leeftijd op, van 500 tot meer dan 10. Mensen komen ook in problemen als SoZaWe ze kort op hun uitkering. Jongerenloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie en tips over het oplossen van schuldproblemen. Dit jaar werd er minder gewerkt dan twee jaar geleden.