Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Mijn bankbedrijf heeft een automatische afboeking geweigerd, wat zijn de gevolgen?

automatische incasso
Indien u de automatische incasso intrekt voordat de 1e termijn is afgeschreven, dient u de bezinksel te voldoet met een afzonderlijk overschrijving. Voor particulieren gelden dat eengeldig telefoonnummer dient te zijn opgegeven. Voor begaan zijn automatische incasso's de ideale betaalwijze. Betaalgemak voor uw klanten Voor uw klanten biedt automatische overschrijving veel betaalgemak. U kunt het voorgedrukte rekeningnummer op de groene machtigingskaart wijzigen en dit kaartje opsturen naar de Gemeentelijke Belastingdienst.

Lukt dat niet, ga dan naar je bestand voor de procedure 'onterechte incasso'. U kunt dan inloggen en naderhand komt u weer terug te dit product. Zorg voor voldoende saldo indien het actief erbij automatische incasso niet kan wordt afgeboekt, onder andere omdat er te weinig saldo op uw rekening staat, dan krijgt u hiervan bericht. Het betalingssysteem is kostenbesparend maar zowel emotioneel voor gebreken plus fraude. De machtiging eindigt ook indien u niet meer belastingplichtig bent in de stad Alkmaar. Deze prijs is uitsluitend voor het registreren en parkeren van uw domeinnaam. Het belangrijkste termijn wordt binnenshuis 1 maand na datum van het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen afgeschreven.