Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Met mijn lange rechtspraktijk voel ik mij op veel terreinen thuis

incasso kort geding
Te alle verschillende gevallen zullen deeg worden gelegd op zaken, waarvan verwachten mogen worden dat dit zo snel mogelijk totdat zoveel mogelijk resultaat zullen leiden. Indien een minnelijke soelaas noch kan wordt bereikt, promoten wij u gaarne met het voeren van een juridische proces (incasso kort geding) plus het uitvoering van een veroordelend vonnis. De tekst van een profitletter wordt in overleg met u opgesteld. Alsdan dient u wel het kosten-baten-plaatje in de gaten te houden. Indien de incasso's die u onzerzijds aanlevert voldoet aan de behoeven van aantrekkelijk debiteurenbeheer dan kunnen wij dat voor u vrijwel continu bewerkstelligen tegen no cure no pay. Dat kwam afloop 2007 aan het licht tijdens een figuurlijk strafzaak tegen de Hells Angels. De student blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige probleem van de gegevens.

Laatstgenoemde (ontruimings) procedure kan doorheen de verhuurder ook worden gestart als er sprake is van herhaaldelijke toerekenbaar tekortschieten in de nakoming om de huurder van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. Uitgangspunt is, dat de kosten te verhouding zijn met de mogelijke baten. Voorts dient u een urgent aandacht te hebben, onder andere uw liquiditeitspositie komt in dreiging (bijvoorbeeld u heeft moeite met het nakomen van de hypotheekverplichtingen). Geef in het volgende online invulformulier uw (onbetaald gebleven) factuurgegevens op.