Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Met het lieve rendement voor u indien klant en handhaving van uw debiteur?

incasso procedure
Het Internationale innen Handboek van Atradius levert een bevattelijk totaalbeeld van plaatselijke insolvabiliteitprocedures, en van de stappen diegene beetgenomen kunnen wordt wegens schulden te te vorderen erbij insolvente bedrijven. Het weg zoals resultaat is kort indien u weet met wie u zaken doet ! Kloppend diegene specialisten kunnen het verschil maken. Alle rechtszaken erbij Sector rechtsgebied baten met een pleitbezorger te wordt behandeld.

Deze kiesheid gelden niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen. Deze kosten worden, bij toewijzing vonnis, verhaald op debiteur mits verhaal tot de mogelijkheden behoort. Gerechtelijke procedures wordt schrede opgestart, nadat u hiervoor een mandaat heeft getekend. Kopers van de waar hebben het recht erbij afhaling vooraf hun eigendom te beheersen zodat deze voldoet aan de omschrijving en afdruk op de veiling.