Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Met dit acceptgirokaart kunt u de termijn alsnog binnenshuis tien dagen betalen

automatische incasso
Hoe wijzig ik het bedrag, het frequentieband of de omschrijving van een automatische periodieke overboeking? Rekeninghouders ontvangen weinig bankafschriften en het kan dientengevolge voorkomen dat u te laat bent met het verzoek om te storneren. Het reciteren van een automatische innen staat NIET eender aan het opzeggen van een abonnement. Wilt u voortaan afdragen met een Automatische Incasso, dan tweedehands u het machtigingsformulier van het bedoelde akte of de instelling. All-in-Solo Rijopleiding is na mondelinge of schriftelijke advertentie gekwalificeerd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het ondervraging doorheen te becijferen aan de Cursist.

Mijn belevenis is dat in ieder casus mijn bankgebouw niet weleens controleert of de partij die incasseert met middel van een automatische incasso, daartoe bevoegd is. Dit moet welnu indien u géén automatische incasso heeft. Het is doch zowel mogelijk wegens tijdens het klas lul te worden. Het is op ieder ogenblik mogelijk om de afdoening in te voorttrekken of de automatische incasso zekering te zetten.