Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Vaak gestelde vragen over aanmaningen

Schulden vragen Wat staat er op een aanmaning van een incassobureau?
Op de aanmaning staat namens wie (uw leverancier) het incassobureau u de aanmaning stuurt. Tevens staat op de aanmaning een dossier- en/of referentienummer. Vermeldt dit nummer altijd op al uw correspondentie die u voert over de aanmaning. Als u het incassobureau belt, houdt dit nummer dan bij de hand. Verder staat op de aanmaning het bedrag dat u dient te betalen aan het incassobureau. Het bedrag is inclusief de kosten die zijn gemaakt om een betaling van u te krijgen. Op de aanmaning ziet u vervolgens ook wanneer en hoe u dient te betalen.

Ik heb een aanmaning van een incassobureau gekregen, wat nu?
De aanmaning betalen is uw allerlaatste kans om een dure procedure bij de rechter en daarmee nog hogere kosten te voorkomen. Het is echt aan te raden om nu te betalen om het niet tot een dure procedure laten aankomen . Kunt u echt niet betalen, neem dan contact op met het incassobureau. Het incassobureau zal een onderzoek doen naar uw financiŰle positie. Afhankelijk van de uitkomst kunt u al dan niet een betalingsafspraak maken.

Het bedrag op de aanmaning is hoger dan het oorspronkelijke bedrag dat ik moest betalen. Klopt dat wel?
Dat klopt. Uw leverancier mag, over de tijd dat u te laat was met betalen, wettelijke rente berekenen. Verder bent u verplicht de incassokosten te betalen. Dat zijn namelijk de kosten die de leverancier en het incassobureau heeft moeten maken om u te laten betalen. Dit is in de wet vastgelegd

Hoe kan ik de aanmaning van het incassobureau het beste betalen?
Het makkelijkst is om de acceptgirokaart te gebruiken die aan de aanmaning vastzit. Wilt u anders betalen zorg dan in ieder geval dat u altijd het dossiernummer of referentienummer vermeldt. Zo voorkomt u dat uw betaling niet of te laat wordt verwerkt.

Wat gebeurt er als ik maar een deel betaal?
Dan krijgt u van het incassobureau een aanmaning om de rest van het bedrag te voldoen. Er zijn namelijk extra kosten gemaakt om u te laten betalen. Het gehele bedrag dat op de aanmaning staat dient dan ook door u te worden betaald. Doet u dat niet dan gebeurt hetzelfde als wanneer u helemaal niet betaalt.

Wat gebeurt er als ik de aanmaning van het incassobureau helemaal niet betaal?
Het incassobureau kan dan namens uw leverancier naar de rechter stappen. Als zij een dergelijke procedure winnen dan draait u op voor de kosten van de procedure. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen. Als de rechter beslist dat u moet betalen en u betaalt dan nog niet dan kan dat leiden tot een beslaglegging op uw inkomen, uw inventaris of eigen huis. Uiteindelijk kunt u zelfs uit uw woning gezet worden. Alle kosten van de beslaglegging en zelfs die van de huisuitzetting (alles bij elkaar ongeveer 1.500 euro) moet u ook betalen.


Schulden voorkomen


Regel een betalingsregeling

Als u schulden heeft is het verstandig om zelf betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers voordat uw schuld aangemeld wordt bij een deurwaarder. U voorkomt zo dat u extra kosten moet betalen.

Mocht de schuld al zijn aangemeld bij een deurwaarder dan kan er in een aantal situaties alsnog een betalingsregeling getroffen worden, inclusief de extra kosten. Mocht dit niet lukken en de schuld wordt niet ge´ncasseerd dan zal de deurwaarder naar de rechter gaan om te proberen alsnog de schuld via een beslag op uw uitkering of salaris ge´ncasseerd te krijgen.