Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Maar incassobureaus trekken dat bedrag eerst af van de incassokosten.

Incasso Bedrijven
Alles bij elkaar optellend, vind ik het allemaal zeer dubieus. Pas als die betaald zijn, trekken ze verdere betalingen af van de hoofdsom. Intrum Justitia zal heel snel aangeven hoe de vork aan de steel zit en haar provisie alsnog van U opeisen en daar kunt U niets aan doen. Beiden vorderen ze geld, maar toch is er een groot verschil. Pas wanneer u één van onze kandidaten in dienst neemt brengen wij een honorarium in rekening. Nee dit is geen geroddel en ook geen sterk verhaal. Het retourpakketje heb je nodig om de Livebox te kunnen terugsturen. Sommige ondernemers kiezen bewust voor kleinschaligheid, anderen bewust voor expansie.

Sorry, maar zo'n bedrijf kan je toch niet serieus nemen. Gewoon het bedrag betalen aan het bedrijf wat je verschuldigd bent.