Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Let op! De meeste deurwaarders houden er een incasso-afdeling op na.

Incasso Brief
Wij bieden uw debiteuren de laatste kans op een minnelijke oplossing met onze Pré-Incasso Service. Dat heb ik geweigerd en heb naar een specificatie van de kosten gevraagd. Khad een brief terug gekregen van Intrium Justitia, dat ik moest bellen. Er zijn vier nieuwe brieven bijgekomen onder de categorie werkzaamheden. Nu kreeg ik vandaag een brief dat het inderdaad onterecht was dat ze Intrium Justitia op mn dak hadden gestuurd. En een rechtzaak enzo, zie ik eerlijk gezegt niet zo zitten.

Het maakt uit of u te maken krijgt met een incassobureau of met een deurwaarder. Vraag altijd om een specificatie van de schuld en apart van de kosten. De incasso kosten bestaan vaak uit een percentage, maar met een minimaal bedrag om de vaste kosten te dekken. Inmiddels is intrum justitia telefonisch op de hoogte gebracht van de praktijken. Gezien dit bedrag vind ik de incassokosten niet buitensporig hoog.