Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Lees meer over de beoordeling van uw kredietaanvraag.

Krediet
De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypotheek wegens het ontbreken van pandrecht en een persoonlijke lening wegens het renterisico. Uiteraard betaalt u alleen rente over de bedragen die u opneemt. Doorlopend krediet is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. De Raad is een nieuw project en is door Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken op 29 januari geďnstalleerd. Een goed krediet is bij uitstek een kwestie van maatwerk. Lagere rente in vergelijking met consumptieve leningen. Met het Actief Krediet vergroot u uw financiële middelen, zodat u steeds genoeg ruimte heeft voor de financiering van bijvoorbeeld voorraden, debiteuren of projecten. Wanneer u een Doorlopend Krediet heeft, kunt u op verschillende manieren eenvoudig over het geld beschikken. Kent u dat? Uw woning is nodig aan verbetering toe.

De Postbank toetst uw kredietwaardigheid onder andere bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. De inkomsten van uw vereniging of stichting mogen niet afhankelijk zijn van subsidies of sponsoring. De looptijd van het krediet varieert al naargelang de economische levensduur van het materieel en is beperkt tot 10 jaar. Als de rente wijzigt, blijft uw maandelijks termijnbedrag gelijk. Bovendien was de looptijd voor microkredieten vaak kort. De Raad voor Microfinanciering moet hier verandering in brengen. Lees meer over de beoordeling van uw kredietaanvraag.

Daarnaast zijn er aanbieders op de markt die zeer lage rentes bieden over het kredietbedrag. Dat zijn enkele taken die de Raad voor Microfinanciering op zich gaat de nemen. De rente over uw hypotheek is nog maar maximaal 30 jaar aftrekbaar. Bereken snel en eenvoudig hoeveel geld u maximaal kunt lenen. Independer vergelijkt de rentes van nagenoeg alle aanbieders van leningen in Nederland.

Een korte samenvatting van de voor-en nadelen van verschillende leenvormen. In het termijnbedrag wordt zowel de aflossing als de variabele rente berekend. Daarna bepaalt u zelf wanneer, hoeveel en waarvoor u uw financiele ruimte gebruikt. De Nederlandse Tweede Kamer buigt zich momenteel over een voorstel om te kijken wat er aan deze situatie kan worden gedaan. De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Hoe dat komt? Wij bieden u kennis en kunde in geldzaken. Een variabel rentepercentage, lager dan de rente bij rood staan op uw privérekening.