Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Laatste publicaties in de rubriek Geld, bijstand, schulden.

Geld Schulden
Het is alles behalve moeilijk, om meer geld uit te geven dan je eigenlijk hebt. Net zoals roken en de hele tijd aan je haar frunniken. Simpelweg kun je schulden voorkomen door er goed op te letten dat je niet teveel uitgeeft. Productie op bestelling, meestal per stuk, maar het kan ook in grote aantallen. Leen alleen geld als je zeker weer dat je het snel weer kunt terugbetalen. Toevoeging dotatie aan de statutaire reserve wordt meestal in de voorgestelde winstverdeling opgenomen.

Het zou mooi zijn als het zo werkt, maar soms kan het toch gebeuren dat je in de schulden terecht komt. De gemeente Midden-Drenthe reikt vanaf woensdag 31 januari 2007 voor het eerst een geboortekoffer uit aan ouders die de geboorte van hun kind aangeven bij de burgerlijke stand. Als je schulden hebt is het belangrijk om eerst orde op zaken te stellen. Ook als dat niet op bestelling, maar op voorraad gebeurt, zoals bij kunstwerken. Dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van het geld voor bijvoorbeeld de huur.

Productie in kleine aantallen of in een enkel exemplaar. Reserve die voortvloeit uit richtlijnen over de winstverdeling die in de statuten zijn opgenomen. Let erop dat je niet de ene schuld met de volgende gaat betalen. Dat is de boodschap die verschijnt op de promotiefilm van de gemeente.

Nieuwe goede voornemensPulken en bijten zijn allemaal slechte gewoontes die je beter kunt afleren. Tel de uitgaven maar op en trek ze af van je inkomsten. Alsof het een ideale oplossing is en alsof je er alleen maar voordelen van zult hebben. De term synergie-voordelen is dus alleen zinvol bij betekenis 1. Vraag jezelf wel eerst af of de uitgave de lening waard is. Bij de productie kan rekening gehouden worden met de specifieke wensen van een klant. Voor wie is het bestemd? Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen en die noodgedwongen bijzondere kosten moeten maken. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. Geef je mening over stellingen van het jongerenpanel.