Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Kan alleen maar geschieden via automatische incasso.

Incasso Storneren
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De garantie is alleen geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar. De kosten van het retour zenden komen voor uw rekening. De restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd. Banken zijn ook boeven en de normvervaging in ons land wordt door die grote bedrijven en instellingen via een sluiproute in ons zenuwgestel gebrand. Voor aflevering in het buitenland zal de koper per geval worden geÔnformeerd welke kosten voor vervoer en verzekering in rekening worden gebracht.

Zodra Postbank Zakelijk deze mogelijkheid kan aanbieden, zullen we u daar uitgebreid over informeren. Als u wisselt van particulier naar zakelijk of van zakelijk naar particulier, ontvangt u een afschrift. Wat betreft het verkrijgen van je bankgegevens zou ik maar eens met je bank gaan praten. Ook over de schorsingsperiode blijft u lesgeldplichtig. Hier is niets tegen te doen, tenzij je het kontrakt beŽindigd. Er wordt een detaillijst opgeleverd die met een afschrift naar u wordt toegezonden. Maar in de brief stond ook de mededeling dat de eerst volgende keer het kwartaalbedrag en euro 1,15 extra geincasseerd wordt. Dit is dus niet per blaadje of per envelop, maar per totaal van de ontvangst per dag, week of twee weken. Dankzij het snelle aanbod voor nieuwe hosting door Dezeserver.

Vandaag ontvingen wij van Kees Boer, die ook regelmatig op ons forum te vinden is, een persbericht over de rechtszaak die hij tegen Essent voerde. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, langer dan 1 maand.