Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Janssen zou wordt gesommeerd onderstaand totaalbedrag te voldoen

incasso opdracht
Zowel voor u indien voor ons is de uiterst eenvoudige en voordelige methode van afdoening via een eenmalige innen opdracht. Dat kost facturering en debiteurenbewaking Voor facturering aangeven wij u vooraf kosten te rekening, maar vaak is er de potentie wegens dit kosten erbij uw klant in rekening te brengen. U doet dit werk 's nachts wat additioneel inzet kost. De verantwoordelijkheid van de inzending van een Online innen ligt volledig erbij de inzender. Loom dan in op onze beveiligde omlijning doorheen middel van onderstaande link. De eenmalige invordering is een veilige betalingsvorm omdat de verwerking daarvan niet via internet positie vindt. U dient er welnu voor zorg te aanhebben dat er voldoende saldo op uw rekening beschikbaar is. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met verschillende middelen te bewijzen. Het innen van uw vordering staat voorop, maar erbij voorliefde trachten wij een gerechtelijke proces te voorkomen.

Wij leggen de zakelijke elementair met algemene voorwaarden en debiteurenbeheer totdat en met het incasseren in Nederland of buiten-land. Uiteraard valt zowel uw telefoontoestel nummer onder dit beschermingsregels. Dit algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, diegene het kantoorgebouw met het cliënt aangaat, uitgezonderd voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk beter is overeengekomen. Alle afmeldingen willen zowel schriftelijk geschieden of vanaf e-mail.