Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

In dit geval zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Hulp Bij Schulden
Dus heeft uw onze hulp nodig wacht niet te lang, zodat we eventuele aangerichte schade beperkt kunnen houden, wij zijn er namelijk speciaal voor u, daarom is deze Stichting opgericht. Openbaarheid van informatieDe informatie is niet openbaar. Dit onderwerp is een serieuze zaak, en alleen bestemd voor de mensen die onze hulp echt nodig hebben. Amsterdam verlenen wij onze diensten over geheel Nederland.

Wanneer?De aanvrager moet een inkomen hebben op of vlak boven het bijstandsniveau om voor kwijtschelding of vermindering in aanmerking te komen. Het is nog onbekend of en wanneer er een herdruk komt. In dit geval zal aangifte worden gedaan bij de politie. Begin augustus betekent dat het nu ongeveer 5 maanden later is. Maar als je altijd netjes betaald hebt zou je, in mijn optiek, wat krediet moeten hebben opgebouwd.

Aangande je schuldsanering kan ik weinig melden, daar ik te weinig van die materie af weet.